• I otázal se mne: 'Lidský synu mohou tyto kosti ožít?' (Ezechiel 37,3).

Může se z hříšníka stát světec? Může se pokřivený život narovnat? Na to je jediná patřičná odpověď: „Panovníku Hospodine, ty to víš" (37,3). Nikdy se nenechte unést „zdravým rozumem" svého náboženství a neříkejte: „Jistě, stačí jen trochu více číst bibli, častěji se ztišit před Bohem, modlit se - a ono to půjde." Je daleko snazší něco dělat než důvěřovat Bohu; vidíme příležitost a pleteme si paniku s inspirací. To je důvod, proč je tolik lidí, kteří pro Boha pracují, ale tak málo Božích spolupracovníků. Raději bychom pro Boha pracovali, než v Něj věřili. Věřím doopravdy že Bůh ve mně udělá, co sám nedokážu? Chybí mi naděje pro ostatní, protože jsem si nikdy neuvědomil, co i pro mě Bůh udělal. Zakouším natolik úžasné vědomí Boží síly a moci, že si nikdy nemohu nad nikým zoufat? Jsem vůbec duchovně zralejší, než jsem byl dřív?

Čím méně duchovních zkušeností, tím větší nebezpečí, že začnu jednat v panice.

  • „Hle, já otevřu vaše hroby..., můj lide..." (37,12).

Když vám Bůh chce ukázat, jak vypadá lidská přirozenost oddělená od Něj, ukáže vám to na vás samotných. Jestliže vám Duch svatý někdy zjevil, čím jste bez Boží milosti (a to Bůh udělá jen tehdy, působí-li i ve vás Jeho Duch), pak víte, že ve skutečnosti žádný zločinec není ani z poloviny tak špatný, jak byste bez Jeho milosti byli vy. Bůh otevřel můj „hrob" a já „vím, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro" (Římanům 7,18). Boží Duch neustále Božím dětem zjevuje, jaká je lidská přirozenost bez Jeho milosti.

Oswald Chambers: To nejlepší pro Jeho slávu, 1. června. S laskavým svolením Nadace Mezinárodní potřeby a vydavatelství Rosa