těmito slovy se s našimi posluchači po mnoho let loučil vzácný bratr, který od padesátých let žil v USA a od roku 1975 připravoval pro české a slovenské posluchače krátkovlnného vysílání HCJB pořady Hlasu And. Zde je kratičké oznámení o vysvobození z pomíjivého těla do věčné radosti:

* Drazí přátelé,

naše srdce jsou obtížena i rozradostněna, že náš přítel Metoděj Chamrád nás včera večer, 2. srpna 2003, opustil. Mnozí z nás jej budeme postrádat, ale vědomí, že je již na věčnosti se svým nejmilejším Pánem Ježíšem, nám dává útěchu. Nepoznali jsme nikoho jiného, kdo tak miloval svého Pána a tak mu věrně a oddaně sloužil. Anna (manželka) bude v příštích týdnech s námi a potom odjede do Anglie, kde bude žít se svojí sestrou.

S Ježíšovou láskou v srdci

- Jan and Leigh Seidner -

Spolu s vámi se loučíme s tělesným životem bratra Metoděje, ale jeho dílo je z velké části zachováno a bude s námi žít dál. Všem, kdo jste pořady br. Metoděje měli rádi, oznamujeme, že se nám podařilo zachovat několik stovek archivních nahrávek. Také se objevily některé nahrávky v bratrově pozůstalosti, a tak dá-li Pán, budou zachovány i ty. Ve zdigitalizované podobě jsou a budou připraveny pro další použití na Internetu i dalších nosičích.

- redakce -