Video předvádí různé situace ohrožení dítěte a radí, jak jim nejlépe čelit, dává i návod k praktickému nácviku únikových chvatů sebeobrany. Předkládá základní pravidla, která by rodiče a učitelé měli vštípit školní mládeži v zájmu osobní bezpečnosti dětí.

Nadace Mezinárodní Potřeby, Náchodská 131, 193 00 Praha 9
Cena 240 Kč; KB Praha 9, č.ú. 7441940227/0100, var. symbol 400

Vřele doporučujeme rodičům i pro potřeby sborů a škol! Nabídněte kazetu k nezávaznému zhlédnutí a možnost objednávky. Tel.: 02/ 81 92 31 75