Školní správa v Los Angeles se léta potýkala s nedostatkem učebnic. Za pomoci společnosti XEROX byly do škol zavedeny elektronické učebnice. Nevýhodou učebnic je vyšší pořizovací cena rovnající se asi trojnásobku ceny knihy. Výhodou elektronických učebnic je na jedné straně snadná změna nebo doplnění učebního textu pro školy a pro žáky a na druhé straně individuální tempo dělení práce s učebnicí.

Pouto lásky Boží vysvobozuje člověka ze všech pout, kterými ho zotročil svět.

- Pavel Kosorin -