Dříve než ukončíme rok 1997, chtěli bychom poděkovat všem dárcům za finanční podoporu tiskového fondu. V zájmu co nejúspornějšího chodu (každá koruna dobrá) naší práce, prosíme všechny čtenáře, kteří potřebují potvrzení o výši daru pro daňové přiznání ta rok 1997, napište nám svá jména na korespondenční lístek s poznámkou "Daně". Potvrzení odešleme do konce ledna, pokud nesdělíte jiné instrukce. Ostatním pošleme pro vlastní kontrolu tiskopis vložený do dalšího, tedy březnového čísla Zápasu o duši.

V říjnu bylo naše Občanské sdružení opětovně podrobeno kontrole finančního úřadu. Veškeré účetnictví a doklady byly shledány v naprostém pořádku. Tentokrát úředníci kontrolovali více než deset tisíc jednotlivých položek o darech za posledních pět let, aby zjistili, že nedochází k finančním únikům. Průměrný sponzorský dar je 300 Kč. V příštím čísle uvedeme statistické údaje a konečný stav hospodaření za rok 1997.

Těm, komu nebyl v minulosti dar uznán jako odpočitatelná položka, sdělujeme, že na základě ověření a vyjádření (zatím ústního) Ministerstva financí nárok máte. V případě potřeby můžeme doložit potřebný doklad.