Reformace č. 14

Reformace č. 14

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

Tvá ubohá hloupá ovce

Octavius Winslow 

Lidské srdce je propadlé hříchu a lidská přirozenost je k němu stále náchylná. Hřích je pro ni tak velikým lákadlem, že snadno zapomene na všechna dobrodiní, která přijímá od svého dobrotivého Pastýře a místo nich hledá "zelenější trávu" na pastvinách světa. 


Pamatuj na Lotovu ženu!Jaroslav Kernal

Pamatujte na Lotovu ženu. Její srdce bylo v Sodomě. Zůstalo v Sodomě, přestože fyzicky byla vyvedena z města ven. Svým srdcem však zůstala uvnitř města a proto ji stihl Boží hněv


Otroctví hříchu II.

Jan Kalvín 

Pokračování druhé kapitoly druhé knihy Institucí, kde se autor zabývá tzv. svoubodnou vůlí člověka.   


Hřích předpojatosti 2

Steven Cole 

Jakub 2,8-13. Dnes se budeme zabývat tím, proč je předpojatost, nadržování, náklonnost a oblíbenost některých skupin lidí, špatná. 


Ze života reformátora - Jan Kalvín

Jaroslav Kernal 

Nahrávka ze Zápasu o duši č. 116 z dubna 2013. 


Úžasná a nezbytnáEryl Davies 

 Není většího tématu, než je téma Boží Trojice. Toto téma naše mysl nikdy nemůže vyčerpat. I když to víme, tak přesto musíme hledat cesty, jak oprášit stará učení a nově usilovat o jejich uchopení a vysvětlení. 


Nové tělo Pána Ježíše Krista

Stanislav Kaczmarczyk

Smrt stále triumfuje, má zde neomezenou moc. Proměňuje každého člověka v prach. Ani největší hrdinové se jí nedovedou vzepřít, ani největší miliardáři ji nejsou schopní podplatit. Jak jsme vděční, že do tohoto světa, kde smrt triumfuje, přišel Pán Ježíš Kristus, svedl bitvu se smrtí a zvítězil.


Sedm znaků falešných učitelůColin Smith

Falešní proroci byli neustálým problémem i ve Starém zákoně, a ti, kdo lživě prohlašovali, že jsou Boží proroci, měli být ukamenováni. Lidé měli málokdy vůli se s nimi vypořádat, a tak se falešní proroci množili a způsobovali pohromu v duchovním životě Božího lidu.  


Konference biblckého poradenství

George Scipione 

Jak sloužit lidem s fyzickými a psychickými problémy? Jaký je vztah mezi duší/duchem a tělem? Můžeme účinně a biblicky sloužit dětem s mozkovými dysfunkcemi (ADHD)? Co je to schizofrenie?


Podpořte násPřináší vám Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte nás svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY