Reformace č. 19

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

Společné uctívání

Jaroslav Kernal 

Osmá kapitola Nehemjáše začíná jedním z největších probuzení v historii Izraele. První den sedmého měsíce byl den odpočinku a celé společenství mělo přinést zvláštní oběti Bohu. Uctívání bylo prioritou.


Učíme se rozlišovatJaroslav Kernal

Jedním z největších problémů současné křesťanské církve je nedostatek a často přímo neschopnost biblického rozlišování. Nemůžeme se tomu ale příliš divit.  


Otroctví hříchu VII.

Jan Kalvín 

Pokračování druhé kapitoly druhé knihy Institucí, kde se autor zabývá tzv. svoubodnou vůlí člověka. Články: 25. Nedostatečnost rozumu k poznání Boha, 26. Nedostatečnost vůle k dosažení Boha a 27. Vůle je spoutána hříchem.   


Slova moudrosti
Steven Cole 

Jakub 3,13-18. Kdo z nás by si nepřál žít harmonickým životem - přesto všude kolem sebe vidíme pravý opak. Místem častých konfliktů je nejen svět kolem nás, ale i mnohé církve a naše domovy. 


Cizí oheň

John MacArthur (Mike Riccardi) 

Poznámky z kázání Johna MacArthura z konference Cizí oheň, která proběhla na podzim tohoto roku.  


Bůh otevírá člověku očiGeorge Müller 

Zápis z deníku známého modlitebníka, zakladatele sirotčinců a jednoho z duchovních otců bratrského hnutí (u nás Křesťanské sbory) na téma doktrín milosti.     


Proč studovat pastorální epištoly?

Jon English Lee 

Pastorální epištoly (listy Timoteovi a Titovi) jsou bohatým zdrojem našeho poznání o tom, jak by měla fungovat Kristova církev. Jsou určeny všem věřícím, nejenom těm, kteří slouží jako kazatelé nebo starší.   


Jak kázat Krista v každém kázání?Fred A. Malone

V mých posledních dvou článcích jsem se pokusil zodpovědět dvě otázky: „Měli bychom kázat Krista v každém kázání?“ a „Proč bychom měli kázat Krista v každém kázání?“  V tomto článku bych si položil jinou otázku: „Jak bychom měli kázat Krista v každém kázání?“


 

Komentář k Novému zákonu

John MacArthur

Jednosvazkový komentář k Novému zákonu. Dílo vychází z konzervativní evangelikální tradice. Komentář vysvětluje verš po verši, jde do hloubky, ale zároveň zůstává přístupný běžnému čtenáři. 


Velká kniha o Bohu pro malé děti

Marian M. Schoolland

Maminka svým dětem láskyplně sděluje vše, co by měly vědět o Bohu Otci, Kristu, Duchu svatém, církvi i samy o sobě. Kniha obsahuje vysvětlení tématu, otázky pro rozhovor s dětmi, vybrané verše k naučení se zpaměti a modlitby. Kniha přináší slávu jedinému Bohu. 


Zimní konference 2014

Člověk není Bůh!

Co Bible učí o Bohu a o člověku? 25. ledna 2014, Biskupské gymnázium Brno. Jednotlivá kázání: Proč je to důležité? Boží svébytnost (& lidská závislost), Boží svatost (& lidská hříšnost), Boží spravedlnost (& lidská nespravedlnost), Boží svrchovanost (& lidská omezenost), Boží dobrota (& lidská zkaženost).


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY