Reformace č. 25

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

Šťastný otrok

Alexander Smellie

Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky Božími, máte svůj užitek ku posvěcení a vašim cílem je věčný život. 


Kde Ho ukřižovali

Alois Adlof  

Tak daleko to dovedla lidská zloba, že toho, který nic zlého neučini,l ukřižovali mezi lotry. Na otázku Piláta, co zlého učinil, odpovídali s křikem: „Ukřižovat!“ 


Obnova Božího lidu Božím slovemJaroslav Kernal

Ezdráš přinesl před lid zákon a četl. Boží lid pozorně naslouchal výkladu Božího slova a potom podle něj také jednal. To je začátek každého probuzení.  


Strasti bohatství bez Boha

Steven Cole 

Po generace mnozí lidé sní o tom, aby mohl být každý přiměřeně bohatý a spokojený, ale ještě se to nikomu nepodařilo. V takový ideální stav mohou doufat jenom ti, kdo se nesetkali s hlubokými pravdami Písma.


 

Inspirace pro církev, která zve kazatele
Dane Ortlund 

Nedávno jsem kázal v církvi, která mě přijala s pozoruhodnou péčí, a to mě vedlo k přemýšlení o tom, jak církev, která zve kazatele, ho může přijmout stejně, jako jsem to zakusil já.


Slovo od Pána

Nathan Busenitz 

Přepis kázání Nathana Busenitze z konference Cizí oheň.


Proč být členem sboru

Paul Tautges 

Jsme přesvědčeni o tom, že každý křesťan by měl být aktivním členem místního sboru s biblickým vyučováním. Jakožto věřící v Krista jsme údy Jeho těla a musíme káznit sami sebe, abychom se aktivně zapojovali do služby jako způsobu života. 


Vzhůru k nebesům 2

Elizabeth Prentissová 

Četba na pokračování - deník dívky, která hledá vztah s Kristem. 


 

Svobodná reformovaná církev ve StrměcháchAlois Adlof

Začátky sboru Svobodné reformované církve ve Strměchách.   


Pastorální konference

Církev ve 21. století

Pořádá sbor BJB v Kroměříži, nakladatelství Didasko a Český biblický institut. Hlavním řečníkem bude Alex Montoya. 


Buď svobodný!

Konference biblického poradenství

Konference na téma Skutečně svobodný! Přednášet bude autor knihy Psychoblábol Richard Ganz spolu s Georgem Scipione. Konferenci pořádá Reformovaná presbyterní církev Modřany. 


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY