Jednou z hlavních potíží v našich církvích je to, že lidé nevěří knize Genesis. A následně na to nevědí, čemu v Bibli ještě mohou věřit.

– Ken Ham –

(Lež: Evoluce, s. 69)

Kéž bych byl mladší. To, co mě teď nutí si myslet, že možná máte pravdu, považujete-li evoluci za onu hlavní a radikální lež v celé síti falše, která nyní vládne našim životům, nejsou ani tak vaše argumenty proti, jako spíše fanatické a pokroucené názory jejích zastánců.

– C. S. Lewis –

(na sklonku života se stal zastáncem kreacionismu) z dopisu vůdčímu představiteli kreační vědy své doby Richardu Ackworthovi

Často používaná argumentace, že „ohledně stvoření nemůžeme Bohu vidět do karet“, zní pokorně a na první pohled dokonce rozumně. Je však chybná, protože je v protikladu k Boží vůli, že máme Jeho Slovo brát ve všech aspektech vážně (Jr 22,29; J 8,47; 2 Tm 1,13). Proto chceme být vděční za všechny informace, které nám byly dány jak ve zprávě o stvoření samotné, tak i na čet-ných dalších místech.

Ve vztahu ke stvoření neposkytuje Bible žádný podklad pro to, abychom zprávu o stvoření chápali jinak než jako [historickou] zprávu.

– Werner Gitt –

(Cit. z knihy ‚Použil Bůh evoluce?‘ s. 90)