Pokud by Satan psal svá blahoslavenství, možná by vypadala takto:

1. Blahoslavení jsou všichni příliš unavení a zaneprázdněni na to, aby strávili alespoň hodinu týdně ve společenství jiných křesťanů – takoví jsou mými nejlepšími spolupracovníky.

2. Blahoslavení jsou ti křesťané, kteří čekají, až je ostatní budou o něco žádat a potřebují, aby jim za všechno děkovali – takové mohu použít.

3. Blahoslavení všichni přecitlivělí na různé konflikty, kteří přestali chodit do sboru – oni jsou mými misionáři.

4. Blahoslavení jsou všichni, kteří působí konflikty – ti se budou nazývat mými dětmi.

5. Blahoslavení jsou všichni, kdo si neustále stěžují – se zájmem si je poslechnu.

6. Blahoslavení jsou všichni, kdo nedovedou přijmout způsob řeči a chyby svého pastora – protože takoví nepřijmou nic z jeho kázání.

7. Blahoslavený je každý člen sboru, který očekává, že ho budou na každou akci osobně zvát – stává se částí problému a ne řešením.

8. Blahoslavení jsou všichni pomlouvační – způsobují konflikty a rozdělení, které mě uspokojují.

9. Blahoslavení jsou všichni, kdo se snadno urážejí, protože takoví se rychle rozzlobí a ukončí vztahy.

10. Blahoslavení jsou všichni, kdo nijak nepřispívají k šíření Božího království – oni jsou mými služebníky.

11. Blahoslavený je každý, kdo vyznává, že miluje Boha a nenávidí své bratry a sestry – ten bude se mnou na věky.

12. Blahoslavení jste všichni, kdo čtete tyto řádky a domníváte se, že se týkají jiných, a ne vás – mám i vás!

– internet –