Přečtěte si dopis posluchače rádiového vysílání z 80. let, který jsme publikovali v historicky prvním čísle Zápasu o duši v lednu 1989. Všechny články z tohoto čísla i odpověď v čísle následujícím naleznete na našich webových stránkách.


 

Již dříve jsem se chtěl zeptat na Vaše stanovisko k Darwinově evoluční teorii. Vyslechl jsem první rozhlasový pořad a již ten se mi zdál naprosto neuspokojivý. Mám pár připomínek a dotazů. Měl bych počkat na odvysílání celého cyklu, ale již nyní tuším, co asi bude následovat.

Ne, nejsem ateista, jak Vás může napadnout, ale to věčně zaryté církevní odmítání možnosti vývoje mi připadá zcestné a tak trochu připomínající doby honů na čarodějnice a vyhrožování upálením těm blouznivcům, co si dovolovali tvrdit, že Země není placka. Vždyť kolikrát za celou eixistenci křesťanství církev měnila různé výklady Bible, kolik rozporů kvůli tomu mezi křesťany bylo.

Nemá samozřejmě smysl, abych zde uváděl nějaké příklady a důkazy evoluce, na to existuje řada odborných publikací, filmů, seriálů, atd., že život rostlin a živočichů byl tvořen od těch nejjednodušších organizmů až po nejsložitější je přece prokázáno nade vší pochybnost. To, že proces evoluce probíhá stále i dnes, u rostlin, plazů, ptáků a savců je neoddiskutovatelné.

Mám moc rád přírodu a nedovedu si představit, že by byla ve vesmíru stvořena krásnější planeta než je ta naše. Vy ve své první úvaze o evoluci tvrdíte, že je nebiblické (vyjměme z toho člověka – to je trochu jiná kapitola) tvrzení, že se silnější vyvíjí a rozmnožuje na úkor slabšího. Byl jste vůbec někdy v lese? Což Vám není jasné, že Bůh například ze spousty spadaných semen dá vyrůst jen těm, které se nejrychleji dostanou na slunce a zastíní tak pomalejší a tím je zákonitě zahubí? Všechna by se přece na malém prostoru nemohla uživit. Co je na tom nebiblického? Co je na tom na překážku víře, že rostliny a živočichové mají schopnost přizpůsobovat se měnícím životním podmínkám? Bůh je všudypřítomný a bez jeho vědomí nepadne ani vrabec.

Je také známo, že řada pravěkých rostlin a živočichů nepřežila. Tuším, že v dalších úvahách budete tvrdit, že všechno bylo stvořeno hned zpočátku do dnešní podoby. A to přece není pravda! Jděte si prohlédnout staré a dokonale zachovalé fosilní nálezy.

Jestlipak víte, že když jste byl jako embryo, zárodek v těle matky, měl jste ocas? Ano, ocas delší než dolní končetiny! Po kom asi? Doufám, že ve svých dalších úvahách nebudete argumentovat takovými banalitami, jako je – co bylo dříve – vejce nebo slepice?

Když se již točím kolem té prokleté evoluční teorie, nemějte mi to za zlé, chci vše vědět a chci vše poznat, abych nemohl mít žádné námitky: Kdo zhřešil? Kdo narušil řád před tím, než se na této překrásné zemi objevil člověk? Kdo rozzlobil Krista dávno před tím, než se objevil člověk? Kdo způsobil ekologické katastrofy? Kdo způsobil, že se v této době žijící tvorové požírali navzájem ??? Prostě chci mít vše jasné, chci poznat, chci vědět, chci znát. Vy to nevíte, ale Bůh sám ví, jak moc ho potřebuji.

– Jirka –