• že Darwinovy „důkazy“ o evoluci se skládají z „jedné nebo dvou imaginárních ilustrací“ o tom, jak tento proces funguje
  • že fosilní nálezy nenabízejí žádný důkaz, že se jeden druh vyvinul z jiného
  • že Darwin přiznával, že důkazy svědčí proti jeho teorii (v tom se nic nezměnilo)
  • proč se lékařská praxe vyvíjí nezávisle na darwinismu – a že jste proto možná zdravější
  • proč je darwinismus ve skutečnosti záležitostí strnulé ideologie – nikoliv důkazů

– Jonathan Wells –

Citace z obálky knihy ‚Darwinismus a inteligentní plán‘, Ideál, 2007