Vážení a milí čtenáři.

Z některých vašich dopisů vidíme, že mezi námi jsou čtenáři, kteří se cítí provinile, že nemohou finančně podporovat ZOD. Chceme všechny čtenáře ujistit, že jsme ještě nikdy nikoho nevyřadili z důvodů finančního nedostatku z jejich strany. Rádi bychom Vás ujistili, že Vám můžeme posílat časopis i nadále. Každému čtenáři s pokorou posloužíme, stačí když víme, že mu četba přináší užitek.

Děkujeme vám všem, kteří víte o potřebách bližních a pomáháte nám, abychom mohli časopis rozesílat bez předplatného všem zájemcům. Zajisté byste potěšili další „nečtenáře“ když jim přečtený časopis nebo starší čísla darujete. Jistě ve svém okolí, v rodině a ve sborech najdete někoho, koho svým zájmem a doporučením potěšíte. Vyprošujeme Boží ochranu a požehnání.

– Vaši Steigerovi, Jindřiška a redakce –

 


Vážení,

Odhlašuji tímto zasílání časopisu Zápas o duši. Jsem důchodkyně, sama, důchod není velký, a jelikož se můj zdravotní stav zhoršil, náklady na léčení vzrostly, nemohu již přispívat (i když jsem přispívala jen minimálně) žádnou částkou. Náklady na bydlení a poplatky se také zvýšily, nevím jak s tím nejlépe nakládat. Jsme v Jeho rukou, velkého Pána, prosím o moudrost.

Váš časopis je na vysoké úrovni, mnoho a hodně jsem se dozvěděla a víru prohloubila. Děkuji. Pokud bude možné, budu si nadále půjčovat od „sestry v Kristu“ zde v ulici nebo v BJB Stará Role. Přeji hodně Boží moudrosti, požehnání a vedení, také hodně zdraví všem. S úctou,

– Eva T. –

 

Vážení,

stydím se do krve, že nikdy nereaguji na Vaše složenky … Šetřím úplně poblázněně – od r. 2008 spravuji střechy a vše ve starém baráku – tedy vše, co se bortí a přestává základně fungovat. A tak spíše lepím, než renovuji.

Přikládám Vám 50 Kč – složenkou by to bylo moc drahé a prosím Vás, abyste mi Váš časopis už neposílali. Totiž říkám to s velkým sebezapřením a srdce mi krvácí. Ale nejsem s to Vás podporovat. Onehdá mi přišly pohlednice od hendikepovaných umělců – i tam jsem s velkým studem poslala jen 50 Kč.

Žiji sama se Sárou, to je psice a máme na měsíc (při všem šetření) něco málo přes 3000 Kč. Děkuji Vám. Něco jsem četla vždy s velkým zaujetím. Ne vše, protože každý máme trochu jiné kořeny duchovní, ale žádný z těchto kořenů mi nebránil číst vše ve Vašem ZODu s otevřeností a často s přitakáním.

– Věra B. –

 

Vážení!

Rozhodl jsem se ukončit odběr časopisu „Zápas o duši" a vyřazení mého jména z Vaší evidence. Důvodem je to, že z Vašeho kvalitního křesťanského časopisu, se stává postupně špatný časopis politický. Vyvrcholením je článek v ZODu č. 106 na s. 32. Takový článek by spíše patřil např. do Hospodářských novin nebo do podobné tiskoviny. Autor tohoto článku by ho nejlépe využil, kdyby ho osobně prezentoval v současné době ve Francii mezi protestujícími občany. Za hodnotná čísla z minulosti, která byla pro mne přínosem, děkuji.

S úctou

– Jaroslav M. –

 

Milá redakce.

Srdečně Vás zdravím a díky za zaslání říjnového čísla 106. Časopis je vždy plný zajímavého čtení, které rozvíjí myšlení o Bohu, Písmu, o životě.

Jenže bylo velké překvapení! Chyba se stala asi v tiskárně: chybí stránky 19–22, 27–30! 8 stránek, 4 listy! Proto Vás moc prosím, pošlete mi chybějící listy. K tomu Vám přikládám známku na dopis. Děkuji.

Druhá věc, co Vám chci říci, je článek z čísla 104 – film Avatar. Neodolal jsem a za „nekřesťanské peníze“ ho koupil! Je vynikající!! Ještě si musím koupit 3D verzi!

Je to ještě lepší než „Pán prstenů“, jehož tři díly se mi také líbí. Jeden film, který je také bohatý na děj a triky je Harry Potter, ten se mi ale vůbec nelíbí! Je tam příliš mnoho magie, čarování, zla!

Tato slova byste asi očekávali od „náctiletého“, ale je mi už 65 … Protože myslím si, že i starší člověk má už být nejen zkušený, moudřejší věkem, zodpovědnější, ale zároveň se radovat tak jako mladý.

– Josef F. –

 

Dobrý den, vážení přátelé,

již několik let Vám zasíláme peněžní dary a Vaší činnosti si velmi vážíme. Vaše víra je veliká, silná, inspiruje nás.

Vaše činnost nemůže být námi nikdy dostatečně pochválena ani oceněna. Často jsme zahanbeni Vaším plamenem nad naší vlažností. Bůh Vám odplatí. Přejeme mnoho Božího požehnání a modlíme se za náš bezbožný český národ, aby rovněž Vaším prostřednictvím rozpoznal, že již dávněji „sešel na cestu trápení“. Aby se obrátil k tomu, který jej učinil a jest mocen jej spasit a zahrnout vším potřebným.

S pozdravem a přáním Božího pokoje a vedení,

– Jan, Dagmar, děti –

 

V časopise je plno „názorů“ a polemik, ale žádné zjišťování souvislostí celé Bible. Třebas článek „Když už nelze činit pokání (Žd 6,4–8)“, č, 105, s. 35 – čtyři „názory“. Bible učí: Zákon je dobrý, je-li používán zákonně (1 Tm 1,8). Smyslem Židům je Melchisedech = král spravedlnosti. Jest tedy se zabývat tím, co je to spravedlnost a jak jí hledat. Vždyť 2 Pt 3,13 nám říká, co je podstatou naší víry podle Žd 11,1.

V Ježíšově 15. listopadu 2010

– František O. –