Rok 1991 Rok 1992 30. 9. 1993
Tisk časopisu 89 500 123 966 80 342
Poštovné 26 500 54 606 19 264 
Kanc. potřeby 8 900  15 827  7 559 
Kniha ZOD  146 000 76 611 
Kniha Oko  0 215 000 
Náklady  270 900 271 010  322 571
Vaše dary  176 800 311 688  322 571 
Zůstatek -94 100 40 678  -27 029 

 

Slovenská distribuce časopisu Zápas o duši pracuje od října 1993 ve Staré Turé. O stavu slovenského konta vás budeme informovat později.

Doposud jsme nepoužili žádné finanční dary na mzdy a odměny našim dobrovolníkům a spolupracovníkům. Jim patří naše uznání a dík. Děkujeme Vám všem, kteří se věrně a štědře podílíte na této službě.

Jestliže vám náš Pán vložil do srdce touhu podpořit Jeho práci skrze časopis Zápas o duši a další publikace, které připravujeme, vítáme vaši podporu. S modlitbou vám přikládáme poštovní složenku a předem děkujeme. Každý dar potvrdíme pro vaše daňové přiznání.

Nezapomeňte nám oznámit změnu adresy nebo případné nepřesnosti. Pokud máte zájem o české, slovenské nebo obojí vydání, informujte svého distributora.

Potřebujeme vaši pomoc při distribuci vydaných knížek. Pokud se nedostanou do rukou čtenářů, nikomu neposlouží. Distribuce prostřednictvím knihkupců při vysokém rabatu není únosná.

POZOR

Zvláštní evangelizační číslo časopisu, které jsme vám přiložili v minulé zásilce, je určeno těm, kteří ve vašem okolí časopis ZOD ještě neznají. Bůh volá každého z nás k zápasu o duši. Poslechli jsme výzvu Pána Ježíše, abychom zvěstovali evangelium hynoucím duším? Nezapomeňte na své nejbližší.

ZMĚNA:

V únoru 1994 začínáme první vydání časopisu ve slovenštině s číslem 32, odpovídající českému vydání. Změnu jsme volili z několika důvodů. Přechod na slovenské vydání je časově trochu náročnější. Vydání a distribuce zvláštního evangelizačního čísla časopisu Zápas o duši bude mít celkový náklad 100000 výtisků vyžaduje plynulou organizaci distribuce.

KORESPONDENCE:

Omlouváme se všem za skluz, který máme v korespondenci. Nestačíme odpovídat na každý dopis. Některé jsou časově tak náročné, že se k nim dostaneme až po delší době.