... Udržujte svůj život stále otevřený pro Ježíše Krista a dejte pozor, abyste to jen nepředstírali. Čerpáte život z nějakého jiného zdroje než samotného Boha? Je-li zdroj vaší síly a svěžesti jinde, ani si neuvědomíte, že se z vašeho života vytratila Boží moc. Narodit se z Ducha znamená daleko více, než si obvykle myslíme. Nevyčerpatelný zdroj Božího života nás udržuje naprosto svěží ke každému dílu, je naší inspirací a dává nám novou vizi.

... V duchovním životě je nejtěžší soustředit se na Boha, a Jeho požehnání nám to nejvíce ztěžuje. Problémy nás skoro vždy přivedou k Bohu, ale Jeho požehnání odvrací naši pozornost jinam. Základní poučení z Kázání na hoře je omezit všechny zájmy natolik, aby se naše mysl, srdce i tělo soustředily na ježíše Krista.

- Oswald Chambers -