Z křesťanského světa:

Bible je znovu středem světového zájmu a popularity. Denně se prodá asi 168 tisíc výtisků. Bible je tištěna ve 300 jazykových verzích. Nově ilustrované výtisky se prodávají obzvláště dobře. Nejnovější edice "WWJD? New Testament" - What would Jesud do? - Co by učinil Ježíš? - nejnovější vydání Nového zákona je bestsellerem. Průměrná americká rodina má doma tři různé překlady Bible.

Víte, že zatímco v Jižní Americe vzniká ročně na 50 tisíc nových sborů, v USA každý týden ukončí 60 sborů svoji činnost. Jde většinou o malé sbory.


 

Anglie:

The Sunday Times provedly v Londýně průzkum mezi anglikánskými duchovními. Novináři položili každému jedinou otázku: Můžete vyjmenovat desatero přikázání? Z dvou set dotázaných uspělo 34 % duchovních. Několik pastorů je vyjmenovalo teprve s pomocí tázajícího se. Co se týká zákazů, bylo nejčastěji vzpomenuto nesesmilníš a nepožádáš manželku bližního svého. S dalšími to již bylo slabší. Představitelé britské církve prohlásili, že duchovní u "zkoušky" ve skutečnosti nepropadli, neboť se počítá význam slov a nikoliv jejich počet.


 

Istanbul:

Křesťanské vysílání je skutečností pro 15 milionů potencionálních posluchačů čtyřiadvacet hodin denně díky partnerství HCJB a rozsévání rozhlasových stanic.


 

Rumunsko:

Další osud šesti rozhlasových licencí v Rumunsku je ohrožen. Po šesti letech vysílání nechce rozhlasová rada obnovit a prodloužit licence. Prosíme o modlitby.


 

Jugoslávie:

Bački Petrovac - Slováci se sem přistěhovali před 250 lety a v současné době jich tu žije asi 60 tisíc. Na rozdíl od Srbů nejsou pravoslavní, je mezi nimi mnoho evangelíků, luteránů i katolíků, vesměs však tradičně věřících. Jsou zde ale i baptisté, metodisté a křesťanské sbory se živou vírou v Pána Ježíše Krista. Právě lidé z těchto sborů založili KES (Kresťanské evanjelizačné stredisko), které se nejrůznějšími aktivitami (evangelizace, humanitární pomoc, práce s dětmi, rozhlasové vysílání aj.) snaží oslovit místní obyvatele evangeliem. U nich jsme také byli ubytováni. Společně s místními křesťany jsme rozdávali pozvánky na film Ježíš. Jiný kraj, jiný mrav, takže jsme šli do každého domu a osobně pozvali každého, koho jsme našli. Celkem jsme tak roznesli pozvánky do 10 tisíc domácností.

Jenom pro představu: velikost vesnic se pohybovala od dvou do osmi tisíc obyvatel. Po skončení filmu jsme rozdávali dotazníky a knížky "Viac ako tesár".

A teď to nejdůležitější. Reakce lidí na film byla neuvěřitelná. Někteří přicházeli už hodinu a půl před začátkem. Sál se vždycky naplnil, většinou lidé i odcházeli domů, protože nebylo místo. Dohromady jich přišlo 3 922! A přišli s touhou po Bohu. Jeden mladý Srb z Kulpinu říkal: "Chci najít tu správnou cestu k Ježíši a potom ho následovat." Celkem 1 034 lidí napsalo, že se modlili a pozvali Pána Ježíše do svého života. A jak jsme s některými mluvili, viděli jsme, že to bylo upřímné rozhodnutí. Mnozí mají zájem o biblické studium, další rozhovory a společenství křesťanů. V jedné vesnici tak mají 4 křesťané "na starosti" asi 100 znovuzrozených.

Ještě chci uvést pár věcí na dokreslení toho, jak mocné věci Bůh činil. Slováci ve Vojvodině jsou spíše uzavřenou skupinou lidí, než aby chodili na podobné akce. Bylo to nejhorší období v roce pro promítání filmu. Jsou žně a lidé nemají čas. V tutéž dobu, v téže zemi jen o 300 km jižněji, policie rozehnala promítání téhož filmu... A přesto jsme byli svědky Božích mocných činů.

- Tomáš a Jovanka - Studentský hlas pro Krista -


 

ALFA kursy:

První kursy domácích skupinek pro nevěřící začínaly v Anglii v roce 1991. Na konci roku 1993 bylo zapojeno více než 200 církví a sborů. Následující rok se počet skupin zdvojnásobil. V roce 1995 dosáhl počtu 1 200, v r. 1996 již počet překročil 4 000 a v březnu 1998 se počet skupin zvyšuje na 7 500. Celkový počet "absolventů" je následující: 1991-600; 1992-1 000; 1993-4 500; 1994-30 000; 1995-100 000; 1996- 250 000; 1997-500 000;

I když je možné, že statistiky jsou nadsazené, pravý opak může být pravdou, protože ne každý sbor je evidován a registrován.

Dnes probíhají ALFA kursy v Albánii, Bolívii, Finsku, Srbsku, Namíbii, Keni, Švýcarsku, Jižní Koreji a mnoha dalších zemích.

Připravujeme překlad teologického hodnocení na téma Alfa kursů.

Vybrala a připravila -kas-