Nová technologie pro vzdělávání a evangelizaci je součástí programu ACTS 2000 Církve adventistů sedmého dne. V plném proudu je příprava 10 satelitních evangelizací počínaje rokem 1999. Další fascinující použití nové technologie je určeno pro distanční vzdělávání (málotřídky a domácí školy) na úrovni základních škol. Žáci obdrží lekce prostřednictvím satelitu a mají možnost interaktivního spojení s instruktorem.


 

Oxford

Vystudovat Oxfordskou univerzitu má být v dohledné době možné, aniž studenti vkročí na půdu některé z jejích starobylých kolejí. Veškeré studium se totiž uskuteční po Internetu.

První on-lineové tituly by měly získat absolventi postgraduálního studia medicíny a počítačových věd. Studenti budou využívat elektronické pošty a na dálku se zúčastní rovněž různých konferencí.

Studium přes Internet podporuje spoluzakladatel firmy Microsoft Paul Allen, jehož fond pro virtuální vzdělávání má financovat první on-lineové kursy, které budou zahájeny v lednu příštího roku.

Plán studovat na nejstarší britské univerzitě "dálkově" odmítají zastánci tradičních metod výuky, kteří se domnívají, že pobyt na fakultě je jednou z hlavních součástí denního studia.

- Lidové noviny, 21.7. 98 - 


 

Počítače a vzdělávání v budoucnosti?

Úryvek z rozhovoru Šimona Perese a Billa Gatese:

ŠP: Mezi největší výzvy toho velmi odlišného budoucího světa bude patřit vzdělání. Mladí lidé se budou muset naučit být sami sobě učiteli, rozvíjet své vlastní schopnosti namísto pouhého ovládnutí určité profese. Budou se muset naučit žít s ostatními v pluralitním světě a budou se muset naučit navzájem soutěžit. Jak vidíte vzdělávání v budoucnosti? Jakou roli budou hrát počítače?

BG: Kdybyste dnes potřeboval zjistit, jakou má ten který obyvatel planety životní úroveň, a měl k dispozici pouze jedinou otázku, pak byste se nejspíše zeptal: "V jaké zemi žijete?"

Ode dneška za deset let tomu bude jinak. Stupeň vzdělanosti bude nejlepším indikátorem bohatství či chudoby.

Co to znamená konkrétně? Nejvíce nově vznikajících pracovních míst nabízejí služby. S pomocí světové informační sítě budou lidé moci činit nabídky za nejlepší ceny současně s nejlepší kvalifikací pro tato místa. Informační síť okamžitě poskytne poptávku, kdekoli se objeví nabídka.

Vše bude záviset na stupni vzdělanosti té které země. Čína a Indie dnes tvoří většinu rozvojového světa a obě mají ve skutečnosti celkem slušný vzdělávací systém. A jak se již nyní ukazuje, motivace k získání vzdělání je v těchto společnostech tak obrovská, že se jim v některých oborech téměř daří dohánět Spojené státy či Evropu. Nemusí jim to trvat dlouho - dokáží-li vybudovat patřičnou infrastrukturu.

Internet byl vyvinut ve Spojených státech, a je zde, v rámci univerzitního prostředí, i nadále nejrozvinutější. Sestoupíte-li však do středoškolského prostředí, musíte se rozhlížet po celém světě, abyste zjistil, kde byl učiněn největší pokrok.

Jde-li o vzdělávání, klíčem k němu nejsou technologie. Proč musejí lidé kvůli tomu, aby se mohli učit, chodit do školy? Proč musíme okolo učení vytvářet celé to sociální prostředí? Protože lidé nejsou stvořeni k tomu, aby se učili bez přímého a konkrétního zájmu. Počítače jim v tomto mohou dost pomoci.

Jednou z důležitých motivací v procesu vzdělávání je existence zpětné vazby. Dnes student většinou den za dnem sedá ve třídě a potom naráz přistupuje ke zkouškám. Zkoušky jsou ale od učení vzdálené. Jsou vlastně negativní zkušeností, způsobem, jak oddělit chytré děti od ostatních známkou společenského statutu. Interaktivní počítače naproti tomu umožňují získat okamžitou zpětnou vazbu ve chvíli, kdy se student snaží porozumět problému.

Cílem vyučování je získat co nejvíce žáků, kteří si svou zvídavost zachovají i během stárnutí. Vědomí vlastní ceny a důvěra ve svou schopnost poznávat ohromně pomáhá.

Tím nechci říci, že technologie v budoucnu nahradí učitele. Je-li ale student dostatečně motivován, nalezne v sobě schopnost skrze Internet získat veškeré dosažitelné poznatky a využít jich. A to ne pouze pasivním způsobem, nýbrž tak, že se obrátí na ostatní, kteří s ním sdílejí jeho zájmy.

Velký potenciál Internetu spočívá v tom, že se stane platformou těch, kteří sdílejí nějaký společný zájem. Dejme tomu, že někde působí učitel, jenž je v určitém oboru nejlepším učitelem na světě. Student se buď skrze informační síť obrátí přímo na tohoto odborníka, nebo se jeho vlastní učitelé seznámí s jeho výsledky a využijí je v práci se svými studenty.

Máme možnost seznámit se s vyučováním na školách v Singapuru, které jsou napojeny na Internet. Tamější nejlepší profesoři archivují své přednášky na videokazetách, aby si je žáci, mají-li je v rozvrhu, mohli později opět vyhledat. Děti navzájem spolupracují, i když jsou každé z jiné třídy. Učitelé spolu hovoří a porovnávají metody. Rodiče dětí mohou sledovat výuku pomocí videa přenášeného optickými vlákny.

Exkluzivně pro LN zprostředkoval LA Times Syndicate, 18. července 1998


 

Domácí škola i u nás

Odborníci tápou, rodiče a děti si experiment pochvalují - to byly titulky MF Dnes z 10. září 1998.

Prvních padesát šest až devíti letých dětí je součástí experimentu ministerstva školství, které odpovědělo kladně na četné žádosti rodičů, kteří chtěli své děti vyučovat doma. S rodiči byl proveden pohovor, aby bylo možné zjistit proč chtějí své děti učit doma a současně zjistit jaké mají dispozice.

Argumenty odborníků jsou, že rodiče jsou nezkušení a dětská izolace, ale zkušenosti ze zahraničí ukazují, že právě děti vyučované doma jsou vždy nad průměrem. Jsou nejen vzdělanější, ale i samostatnější a když přejdou později do školy, nemívají potíže zařadit se do dětského kolektivu.

Ve Spojených státech se doma učí půldruhého milionu dětí - což představuje asi tři procenta školáků a jejich počet neustále roste. Kromě Spojených států je domácí výuka běžná v Kanadě, Anglii, Belgii, Lucembursku, Holandsku, Švýcarsku, Finsku, Norsku, Švédsku, Dánsku a od loňska i v Maďarsku.

Další informace rodičům rádi zprostředkujeme.

- redakce -