Existuje velice rozšířený příběh o tom, že se Charles Darwin na sklonku života obrátil ke křesťanství a zavrhl svou evoluční teorii. Tento příběh však není nic víc než výmysl.

1. Nejpádnějším důkazem, že se Darwinovo obrácení nezakládá na pravdě, je skutečnost, že ti, kdo tuto kachnu vypustili, přisuzují Darwinovi následující slova: "Byl jsem mladík s nehotovými ideály, měl jsem spoustu otázek a dojmů, které mě stále vyváděly z míry a k mému údivu se tyto myšlenky vzněcovaly jako divoký oheň." Skutečností zůstává, že Charles Darwin se narodil v tentýž den jako Abraham Lincoln, 12. února 1809. Evoluční knihu, která ho proslavila a změnila myšlení moderní vědy - O původu druhů - publikoval v roce 1859. Byl tedy padesátiletý muž, nikoliv "mladík s nehotovými ideály". O dvanáct let později vydal knihu Původ člověka, v níž dvakrát prohlásil tak zřetelně, jak jen to je možné, že jsme se vyvinuli z opic, a dokonce říká, z jakého druhu opic to bylo.

2. Autor smyšleného příběhu uvádí, že to bylo "v jednom z těch krásných podzimních odpolední, když "paní Naděje" navštívila Darwina, upoutaného na lůžko, právě když četl v Bibli list Židům". Darwin zemřel na počátku roku a na podzim nebyl upoután na lůžko.

3. Darwinova dcera Henrietta napsala dopis časopisu s názvem The Christian (Křesťan), v němž uvádí: "Byla jsem u jeho lůžka, když otec umíral. "Paní Naděje" u jeho poslední nemoci přítomna nebyla... Jsem přesvědčena, že ji dokonce nikdy neviděl a v každém případě nikdy neměla vliv na jeho myšlení a přesvědčení. Nikdy neodvolal žádný ze svých vědeckých názorů; neudělal to ani tehdy, ani nikdy předtím. Myslím si, že příběh o jeho obrácení byl vymyšlen v USA. Většina verzí příběhu obsahuje rovněž chvalozpěvy a scénu letního domu se služebníky a vesničany, kteří mu zpívali. Žádný letní dům, ani žádní služebníci a pějící vesničané tam nikdy nebyli; celý příběh nemá žádný základ."

4. Ve stáří napsal Darwin svůj životopis, jenž měl být podle jeho slov určen pouze rodině. Obsahuje tak protikřesťanská prohlášení a postoje, že je jeho manželka vyškrtala. Jeho vnučka Nora Barlowová později životopis uveřejnila v původní podobě. Ve své korespondenci označuje příběh o obrácení Darwina rovněž jako neautentický, jako mýtus.

5. V posledním známém dopise, jehož adresátem byl G.C. Walach, datovaném 28. března 1882, Darwin stále obhajuje evoluci. Zemřel 19. dubna, o tři týdny později.

- Bolton Davidheiser -