Říjen 2000 (č. 66) 

 

EVANGELIZACE
SOUSTŘEDĚNÁ NA ČLOVĚKA SOUSTŘEDĚNÁ NA BOHA
Cíl - rozhodnutí, intelektuální souhlas, okamžitá odpověď modlitbou. Cíl - učedníci, proměna celé osobnosti, osamocení v hříchu, volání k Bohu o milost.
Přesvědč je, aby co nejrychleji souhlasili s jistými fakty nebo biblickými verši. Zodpovědně vyučuj evangelium, jasně, důrazně a do hloubky.
Používej jednoduchou metodu, krok po kroku evangelizuj. Sděluj pravdy evangelia opakovaně, trpělivě.
Odhal jim tolik výhod evangelia jak je jen možné. Vyvaž požehnání evangelia s jeho požadavky osobní oběti.
Přiměj je, aby se s tebou modlili, aby opakovali tvá slova. Dej jim čas k modlitbě v jejich slovech, pokud možno o samotě.
Povzbuď je, aby v sobě zmobilizovali všechny síly a svobodně se rozhodli pro Boha. Postav je před skutečnost, že sebespasení je nemožné, že nikdy nemohou uvěřit z vlastních sil.
Použij věcnou upomínku, která jim potvrdí jejich novou duchovní realitu - nech je podepsat kartičku, ať zvednou ruku, nebo jdou dopředu, nech je opakovat modlitbu po sobě. Zdůrazni křest a účast na večeři Páně, Jeho smrt a zmrtvýchvstání, opuštění hříšného způsobu života.
Povzbuď jejich vůli s nastávajícím dobrodružstvím, vybuď jejich city vzrušením. Předlož pravdu jejich mysli, povzbuď jejich vůli k poslušnosti, očekávej následující emoce.
Dej jim okamžité ujištění - nedovol jim, aby zapochybovali o své upřímnosti. Vyčkej až je Duch svatý obdaruje vnitřním ujištěním a vnějším biblickým důkazem - změnou života.