* Milé sestry v Americe i sourozenci v Praze,

zdravím vás já, Milan, nadšený příznivec křesťanského rozhlasového vysílání, a chci vám tímto moc poděkovat za dlouholetou práci v našem oddělení HCJB. Byl jsem vaším posluchačem jen asi osm až devět let, ale vaše pořady se mi staly nedílnou a neodmyslitelnou součástí mého duchovního života, zvláště v posledních třech letech mě doslova držely nad vodou, jak se říká. Měl jsem velice rád kázání bratra Metoděje, což byla svého času jediná, která jsem měl možnost poslouchat.

Také dětské a slovenské pořady jsem vždy očekával s velkou netrpělivostí. Nyní tedy to vše skončilo. Věřím, že tomu tak Pán chtěl, jinak by se jistě vysílalo dál. Budeme si my, posluchači, muset zvyknout, že vás už v éteru neuslyšíme. Já už jsem tím před pár lety prošel, když svou KV činnost ukončilo AWR Rádio Hlas Naděje. Ale zneklidňuje mě to, neboť i TWR dost omezilo a dál omezuje rozsah svého vysílání. Krátí se pořady v ruštině, které také vylaďuji. Nemohu než složit svou naději v Pána, že On to vše má pod kontrolou.

Milan M.

HASTA LUEGO HERMANOS!

 


 

* Vážení a milí přátelé, drazí v Kristu! Vážení a milí Steigerovi, milá sestro Suchomelová!

Díky za dopis a QSL karty, na které jsem se vždy velice těšil, jakož i na veškeré zprávy z křesťanského světa. Jsem hluboce zarmoucen, že Dobrá novina a HCJB končí. Je to ta nejsmutnější zpráva, která přišla zároveň se zprávou, že končí i vysílač Svobodná Evropa, který jsem poslouchal od mých 15ti let. HCJB z Ekvádoru poslouchám cca od poloviny 80. let zcela pravidelně, od chvíle, kdy jsem dostal ten nejlepší krátkovlnný přijímač, který byl v té době na světovém trhu - SONY- ICF-2001 D, který mi z USA propašoval můj americký přítel, také velký a vášnivý lovec v éteru. Rádio se podařilo propašovat na Silvestra večer, kdy pasoví i celní úředníci se věnovali více V. Menšíkovi v zábavném pořadu, než důkladné celní prohlídce, k našemu velkému štěstí a to bylo v roce 1987. Byl jsem tehdy na Ruzyňském letišti velmi nervózní, jak to dopadne, ale Bůh nám byl příznivě nakloněn, jako mnohokráte v mém životě.

Píšete, že je vám líto, že tak málo lidí poslouchá křesťanské vysílání. Já si myslím, že problém je hlavně v tom, že stále méně a méně lidí poslouchá na KV a více dává přednost poslechu FM. Je mi moc a moc líto sester Kaplanové a Fialové a bratra Metoděje, jakož i všech dalších, kteří se na programech Dobrá novina po dlouhá léta tak obětavě podíleli. Dnes je velice málo lidí, kteří mají jen trochu lepší KV přijímač vhodný k poslechu trochu vzdálenějších stanic. Většina lidí, jak jsem sám zjistil, měla problémy s příjmem. V létě, nebo od jara do podzimu to šlo, v zimě byly problémy, ale to mají v tomto období všechny vysílače.

Mohu poslouchat každou sobotu a neděli ráno v 7 hod. křesťanské vysílání z Plzně na FM91.00 MHz a večer ve 21 hod.. To víte, že důkladnému a detailnímu biblickému výkladu Písma z Hlasu And se to nevyrovná ani v nejmenším. Je zde příliš mnoho písniček, které zbytečně zabírají drahocenný vysílací čas. Ale je mi jasné, že se snaží udržet posluchače poněkud pestřejší skladbou programu, mají na to také 60 min, HCJB na to mělo jen krátkých 30 min.

V tomto směru byla Dobrá novina nejlépe připraveným programem s biblickou tematikou a Vaše úvahy, bratře Steigere, byly také na velmi dobré úrovni a zvláště v dnešní době byly velice potřebné. Proto jen mohu velice litovat, že to vše skončilo. Drazí přátelé, moc vás všechny prosím, zůstaňte i nadále se mnou v kontaktu a čas od času mne informujte, co je nového v Ekvádoru, co drahé sestry Fialová a Kaplanová, bratr Metoděj a všichni ostatní. Moc vás prosím, vyřiďte jim mé nejvřelejší pozdravy a přání všeho dobrého a stále pevného zdraví, taktéž i vám všem obětavým v pražské redakci.

A jak to bude s časopisem Zápas o duši? Mohu se ještě občas těšit na zasvěcené informace z Písma? Tento časopis má vysokou profesionální úroveň a v současné době není k dostání podobný, adekvátní Zápas o duši. Tak podrobný výklad Písma není v žádné jiné publikaci. Starý zákon potřebuje zasvěcený výklad, zvláště pro mládež. Moc vám všem děkujeme za dlouhá léta obětavé práce, která vždy nebyla snadná.

Nikdy na vás nezapomeneme!

I já se s vámi pro dnešek loučím s přáním všeho dobrého a hlavně stále pevného zdraví. Nebuďte smutní, Vaše práce jistě nebyla zbytečná a věřme všichni spolu, že Pán na nás také nezapomene. My, co jsme starší generace, jsem měli dobrý základ v rodině a sám jsem sloužil každou neděli Pánu jako ministrant, již od mých 8 či 9 let, dokud nám v tom bolševická vrchnost nezabránila v 50. letech. Mějte se moc hezky a Bůh vám žehnej ve vaší záslužné práci.

S mnoha srdečnými pozdravy a Božím požehnáním,

Heřman M. s rodinou.

 


* Zdravím vás v Pánu Ježíši a přeji velká Jeho požehnání pro vaši mně tak milou rozhlasovou službu! Milovaní, v poslední době se děje něco, co mne velice silně začíná znepokojovat: jde o zrušení a omezování vašich vysílání. Pan i vy jistě víte, jak na vaší službě visím, a vzhledem k tomu, že kvůli práci v nepřetržitém provozu nemohu být na shromáždění každou neděli či středu, má pro mě Vaše služba o to větší význam a důležitost. Poslouchám co se dá a kdy se dá, abyste viděli sami, TWR vylaďují v češtině, slovenštině, ruštině, běloruštině, ukrajinštině, polštině a španělštině, tedy 7 jazyků. A dělám to už asi dva roky, takže nedá se mluvit o nějaké touze vyniknout nebo se zviditelnit, ale má duše prostě doopravdy hladoví. V práci je to totiž velice náročné, jako asi u mnoha jiných sourozenců, ale pro mne doslova, po duchovní stránce zničující. Proto musím ten velký úbytek vnitřních sil nahrazovat tak vysokou mírou poslechu Vašich pořadů, už také pro tu omezenou možnost účastnit se všech shromáždění v našem sboru. Proto se tak plaším a říkám Pánu i vám, že vaši službu stále, i po nalezení loni svého nového duchovního domova - BJB Kraslice - moc potřebuji! A chci také, abyste věděli, že jste denní součástí mých modlitebních přímluv a díkůvzdání Bohu! Ano, doslova denní, neboť myslím na vás stále! Mám jeden nápad, který ovšem není můj, nýbrž pochází od Vašich KOLEGŮ z ERF Wetzlar: tamní sourozenci totiž začali nahrávat krátké, asi tří minutové úvahy na svůj telefonní záznamník. Vytočím například 06441 957 55514 a ozve se mi hlas tamního španělsky hovořícího rozhlasového pastora, který přečte úsek z Bible, a pak k němu podá svou úvahu. Je to do těch tří minut. Pak ještě řekne, kam lze psát třeba své ohlasy, žádosti o různé materiály atd. a potom po tónu mohou posluchači sami nahrát svůj vlastní vzkaz, aniž by museli zavěsit a volat jinam, jak je ta úvaha oslovila, co by k ní dodali, no prostě, co jim kdo chce říci. No a myslím, že je to výborný nápad, využitelný i pro vás.

- Milan z Habartova -

 


 

* Moji milí,

ani nevíte, jakou jste mi udělali radost zásilkou nahrávek bratra Metoděje. Všechny jsem je už vyslechla a nejen já, ale jsou v oběhu a 2 jsem už i darovala dál a též chci poslat i na Slovensko té sestře, která si chtěla koupit rádio, aby mohla HCJB poslouchat. Už si ho nekoupí, když HCJB skončilo. Škoda, ale dá Pán a uslyšíme vás na TWR. Já teď ráno poslouchám v 7 hod. slovenské vysílání na krátkých vlnách a jinak v 9.15 hod na Proglase na VKV a někdy večer ve 22.15 hod. na středních vlnách. Jak se daří bratru Metodějovi? Je už zdráv? Jistě má už seniorská léta, a proto jeho služba je mi tak blízká, vždy mě hodně osloví. Z celého srdce mu děkuji, ať mu Pán i nadále žehná, dá mu potřebné zdraví i novou milost a moudrost ve službě. Myslím na vás všechny a vaši obětavou práci ve službě Pánu.

- Zdena Š., Újezd - Dopis č. 2355

 


* … Byla jsem velice zarmoucena, když jsem uslyšela z rádia, že HCJB Dobrá novina končí svoje vysílání. Tyto pořady mi moc chybí. Nemohu se s tím jaksi smířit. Jsem již stará a tak jsem mohla poslouchat pravidelně … mám k vám prosbu. Můžete-li, pošlete mi prosím relaci z …

Srdečně zdraví vaše sestra

- Marie P. -