V r. 2002 vydala Česká evangelikální aliance „Základní informace o evangelikálních církvích a sborech v České Republice v letech 1990-2000". Nadějí autorů studie je, že:

 • pomůže k zesílení a zaměření modliteb křesťanů v naší zemi
 • povzbudí křesťany k aktivní službě sdílení evangelia
 • vnese mezi křesťany v naší zemi touhu vědět více jak o svých bratrech a sestrách, tak o lidech, mezi kterými žijí a slouží
 • pomůže sblížit křesťany v naší zemi v jejich práci na Božím království

I když se počet členů a věřících podle různých zdrojů značně rozchází, je procentuální poměr členů církve podle České evangelické aliance v ČR asi 0.17 %.

I když je tento údaj nepřesný, nezapomínejme, že statistický počet členů a věřících nevystihuje skutečnost. Ne všichni členové církve se aktivně účastní sborového života. Je mezi námi mnoho matrikových křesťanů, těch, kteří se k různým denominacím hlásí spíše z tradice než osobního přesvědčení, i množství věřících, kteří se sborového života z nejrůznějších důvodů neúčastní.

Vycházejme tedy z toho, že v roce 2000 bylo v ČR 545 sborů (266) a stanic (279). V období 5 let bylo založeno 23 nových sborů. Jeden sbor nebo stanice připadal na téměř 19 tisíc obyvatel. Pro srovnání, k zajištění vzdělávacích potřeb našich občanů bylo v ČR 6 106 knihoven. Tedy jedna knihovna připadala na 1 687 obyvatel a knihoven je nejméně desetkrát tolik, kolik máme sborů a stanic. Evangelikální denominace rostly počtem členů v letech 1995-2000 průměrně o 1.1 % ročně. Nezávislé sbory zahrnuté v průzkumu, rostly ve stejné době asi o 12.2 % ročně. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi roste v naší zemi rychlostí přibližně 9 % ročně.

Výzva k zamyšlení:

Při populaci 10 milionů to znamená, že každý sbor nebo stanici připadá na 18 tisíc obyvatel. Bylo by těžké představit si, že by toto číslo bylo mnohem nižší? Co například 1 sbor na 10 tisíc obyvatel … nebo alespoň na úrovni knihoven? Kdyby se takové přání stalo skutečností, je pravděpodobné, že evangelium by bylo jasně viditelné nevěřícím kolem nás.

 • Z výše uvedených skutečností vyplývá, že je třeba:
 • větší nasměrování evangelikálních sborů k misii uvnitř ČR i ke světové misii
 • modlit se za konkrétní potřeby
 • zakládat nové sbory - jak ve městech, tak v menších obcích
 • větší množství pracovníků v církvi, laičtí kazatelé, evangelisté, misionáři
 • vyučovat a připravovat zakladatele sborů
 • poskytovat nástroje a informace důležité pro zakládání sborů

Aliance pro zakládání sborů

e-mail: aliancezs@volny.cz, http://www.ea.cz/

Závěrem:

Není na nás, abychom z uvedených statistik vyvozovali nějaké soudy. Jde o to, abychom si uvědomili, že duchovní situace v naší zemi není nijak růžová. Rozhodně nemůžeme vše svádět na devastující porážku protestantů na Bílé Hoře ani poslední léta komunismu, i když obojí sehrálo svoji úlohu. Neměli bychom zapomínat na minulost, ale máme svobodnou přítomnost a je odpovědností naší generace, jaká budoucnost čeká naše denominace a sbory. Pokud budeme lhostejní a „zakopeme" hřivny, které nám Bůh svěřil, spláčeme nad výdělkem.