Zápas o duši č. 125

Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 125

 
 
 
 

Pokoj Vám a milost!

Nový Zápas o duši naleznete na webu Reformace.cz

Zápas o duši ve formátu: PDFZOD125 * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML

Co v tomto čísle naleznete?

Letní číslo Zápasu o duši se zabývá otázkou utrpení v životě křesťana. Zařadili jsme do něj dvě svědectví lidí, kteří zakusili a zakouší bolest a utrpení ve svém životě. Kromě nich jsou zde dva články, v nichž figuruje jméno Johna Pipera (k jednomu z nich přidal své postřehy také David Powlison), které vysvětlují, jak by se měl lišit postoj křesťana v utrpení od postoje okolního světa. Zařadili jsme také krátkou odpověď evangelisty Raye Comforta na "arogantní reakci ateistického nadutce" ohledně toho, proč Bůh dopouští utrpení v životě lidí. 

S tématem utrpení nepochybně souvisí také připomínka šestistého výročí upálení Mistra Jana Husa - zařadili jsme jeden z jeho posledních dopisů z Kostnice a spolu s ním je zde článek z klávesnice člena redakční rady Petra Papeže, v němž se zabývá Husovým postojem k pravdě. 

Z oblasti teologie je zde studie Jamese Whitea, ve které si klade otázku, zda Kristův křiž zachraňuje skutečně nebo pouze teoreticky. Tato otázka (často nevědomě) rozděluje křesťanskou obec na tzv. kalvinisty, kteří trvají na tom, že Kristova smrt na kříži skutečně a přímo zachránila všechny, kdo věří v Krista a tzv. arminiány, kteří věří tomu, že Kristův kříž "otevřel dveře", aby mohl být zachráněn každý, kdo v Krista věří. 

Teologickými otázkami se zabývá také odpověď na dopis čtenáře, v níž řešíme, zda text z listu Římanům 7,14-25 je o věřících nebo nevěřících, zda Pavel popisuje svůj křesťanský život nebo mluví o svém živoět před obrácením.  

V odpovědi na další dopis se potom zabýváme důvody, které nás vedou k tomu, že nechceme publikovat autory, kteří jsou aktivně zapojeni do charismatického hnutí. Zmínka o tom padla v jednom článku v minulém čísle a dost možná překvapila některé naše čtenáře. Jeden z nich našel odvahu a svůj názor nám také napsal - využili jsme toho, abychom mohli tento svůj postoj vysvětlit důkladněji. 

Zápas o duši potom uzavírá článek Štěpána Ruckého, v němž srovnává současný dar proroctví s biblickými kritérii, která se proroctví týkají. 

 

List z Kostnice (Jan Hus)

Za Boží pravdou stát (Petr Papež)

*** 

Martinko - svědectví o Boží moci (dopis čtenářky)

Deset lekcí z nemocničního lůžka (John Piper)

Svědectví o milujícím Bohu (Jana Šmídová) 

Nepromarněte svou rakovinu (John Piper, David Powlison)

Odsuzování Boha (Ray Comfort)

*** 

Byl na kříži někdo spasen? (James White)

Je Ř 7,14-25 o nevěřících - odpověď na dopis (Jaroslav Kernal)

*** 

Proč nepublikujeme autory z řad charismatiků - odpověď na dopis (Jaroslav Kernal)

Současný dar proroctví a biblická kritéria  (Štěpán Rucki)

*** 

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází vždy na začátku měsíce a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Český biblický institut


 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon: +420 411 440 021 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)