Boží svrchovanost ve spasení I. (Iz 48,8-12; Ř 5,8-11) (video) Pavel Steiger
10 klíčových veršů o Boží svrchovanosti redakce
4. Vyvolení z milosti | 2019 (mp3) Aleš Novotný
Sola fide – Jedině vírou (Ef 2,8-9) Jaroslav Kernal
Stačil kříž pro všechny? Jim Ellis
Zoufalý stav přirozeného člověka (Ef 2,1) Jaroslav Kernal
5. Dílo Boží trojice v oslavení | 2016 (video) Jaroslav Kernal
3. Dílo Boží trojice ve spasení | 2016 (video) Radek Kolařík
V Něm máme vykoupení (Ef 1,7) Jaroslav Kernal
Byl na kříži někdo spasen? James R. White
Jaký je teologický a praktický význam Kristova vzkříšení? Tom Hicks
Cesta k reformaci (1. část) Brandon Lucas
Ukřižovaný Kristus Charles Haddon Spurgeon
Milost a vyvolení – odpověď na dopis čtenáře Jaroslav Kernal
Boží předzvědění Arthur Pink
Užitek učení o vyvolení – Ef 1,4 Jaroslav Kernal
Úvahy o vytrvalosti I. Meinolf Mellwig
Napsali jste nám - Omezené smíření Jaroslav Kernal
Kontext, kontext, kontext! Jaroslav Kernal
Vyprávění o tom, jak Pán jednal s Georgem Müllerem George Müller
Nejzávažnější důvod pro přijetí učení o omezeném smíření John Samson
Napsali jste nám – bludné učení o omezeném smíření… Jaroslav Kernal
Lapsa... Co? Pavel Steiger
Augustin a kalvinismus – teologie reformace Pavel Steiger
Kalvinismus, nebo arminianismus? Greg Gibson
Sola Gratia - Pouze z milosti Jaroslav Kernal
Podvojné předurčení Pavel Steiger
Napsali jste nám - kalvinismus vs. arminianismus Pavel Steiger
Svrchovanost Boha Pavel Bartoš