Reformace č. 11

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

Přebohatá milost

James Smith  

Jak bohatá je svrchovaná milost! Jak divuplná je spásná láska! 

 


Když bůh spí...

Jaroslav Kernal

Opravdu je bývalý římský biskup tak skvělým biblistou a konzervativním křesťanem, jak o tom píše ve svém Ohlednutím za Benediktem XVI. bývalý předseda ekumenické rady církví, kazatel Pavel Černý? Skutečně se tak moc změnila římskokatolická církev, takže stojí na evangeliu a můžeme katolíky přijímat jako bratry v Kristu?


Od jednoho Antikrista...

 D. Scott Meadows

Reformovaný baptistický kazatel nám nabízí provokativní zamyšlení nad změnou papeže.

 


Slovo rodičům

Arthur W. Pink

Nahrávka článku ze Zápasu o duši č. 115. 


Vnímavé srdce, Boží slovo a lidský hněv - Jk 1,19-21

Steven Cole

Vnímavé srdce, Boží slovo a lidský hněv - Jk 1,19-21. Pokračování výkladu listu Jakubova od arizonského kazatele.

 


Když křesťanství je bez moci

Petr Unucka

Zamyšlení nad tím, co se to děje s křesťanskou církví v naší zemi a proč je situace taková, jaká je.  


O pádu - pokračování

Jan Kalvín

Pokračování Kalvínova učení o pádu člověka, v němž se zabývá příčinami pádu, poskvrněním, které pád lidstvu přinesl, všeobecností pádu, tedy tím, že zasáhl všechny a nakonec také dědičností hříchu.

  


Proč podporujeme Izrael

Jiří Doležel

Stručný rozbor programového prohlášení ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém).

 


Adventisté a Sola Scriptura

Miroslav Šlechta

Je "sola scriptura" Biblická zásasa? Epištola o tom, jak je toto pravidlo respektováno učením adventistů sedmého dne.

 


Konference biblckého poradenství

George Scipione 

Jak sloužit lidem s fyzickými a psychickými problémy? Jaký je vztah mezi duší/duchem a tělem? Můžeme účinně a biblicky sloužit dětem s mozkovými dysfunkcemi (ADHD)? Co je to schizofrenie?

 


Podpořte násPřináší vám Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte nás svým darem na účet: 2600196560/2010.

 
 

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY