Dokonalý Zachránce hříšníků Karel Trnka
Základní charakteristika skutečného obrácení Joseph Alleine
Dokonale vítězíme! Jan Suchý
Magna charta spasení (Ef 2,8-10) Jaroslav Kernal
Zoufalý stav přirozeného člověka (Ef 2,1) Jaroslav Kernal
3. Dílo Boží trojice ve spasení | 2016 (video) Radek Kolařík
3. Dílo Boží trojice ve spasení | 2016 (mp3) Radek Kolařík
Znovuzrozenismus Richard R. Ochs
Ukřižovaný Kristus Charles Haddon Spurgeon
Pastýř hledá ovce! Alexander Smellie
Kdo vytáhl řepu? Jaroslav Kernal
5. Boží svrchovanost & lidská omezenost | 2014 (mp3) Radek Kolařík
Trojice v díle spásy Philip H. Eveson
Napsali jste nám – bludné učení o omezeném smíření… Jaroslav Kernal
Můžeme být ospravedlněni skutky? (Jk 2,20-26) Steven Cole
Jak může být člověk smířen s Bohem? www.illbehonest.com
Spásná víra – skutečnost nebo falešná naděje I. (Jk 2,14-19) Steven Cole
Kdo je v Kristu... Jaroslav Kernal
…ještě mluví, ač zemřel Jan Kalvín
Spasení vede k proměně života a učení (1 Te 1,9-10) Peter Vajda
6. Spasení vede k proměně života a učení (1Te 1,9-10) | 2013 (mp3) Peter Vajda
5. Spasení vede k šíření evangelia (1Te 1,8) | 2013 (mp3) Daniel Adamovský
4. Spasení přichází skrze evangelium (1Te 1,6-7) | 2013 (mp3) Lance Roberts
3. Spasení je dílem Ducha svatého (1Te 1,5) | 2013 (mp3) Petr Papež
2. Spasení začíná vyvolením (1Te 1,3-4) | 2013 (mp3) Pavel Steiger
1. Spasení souvisí s církví (1Te 1,1-2) | 2013 (mp3) Jaroslav Kernal
Vnímavé srdce, Boží slovo a lidský hněv – Jk 1,19-21 I. Steven Cole
5. Spasení vede ke zvěstování evangelia (1Te 1,8) | 2013 (video) Daniel Adamovský
4. Spasení je přijímáno v evangeliu (1Te 1,6–7) | 2013 (video) Lance Roberts
3. Spasení je dílem Ducha svatého (1Te 1,5) | 2013 (video) Petr Papež
2. Spasení začíná vyvolením (1Te 1,3–4) | 2013 (video) Pavel Steiger
Co říká křesťan svou účastí na Aliančním týdnu modliteb? Hana a Mark Bladesovi
Příprava spásy (13) Alois Adlof
Římskokatolické způsoby myšlení pronikající do evangelikalismu Richard Bennett
Obrácení 9Marks.org
Pilíře reformované víry: pořádek spasení Kim Riddlebarger
Existuje Spasitel John MacArthur
Sola Gratia - Pouze z milosti Jaroslav Kernal
5. Sola Fide - Jedině vírou | 2011 (video) Jan Suchý
Co je to víra? Pavel Steiger
Nenechat se unášet proudem Steven Cole
Smutná realita nepravého obrácení Kent Philpott
Ježíšovy malé děti Pavel Steiger
Soud nebo spasení? Steven Cole
Význam letnic v dějinách spásy Robert P. Martin
Odpuštění skrze Kristovu krev Steven Cole
Mimo církev není spasení Michal Semín
Zabili jste už někoho? Jim Dibble, Dana Vondrušková
Spasenie: Boh alebo človek? Joseph M. Bianchi