Základní charakteristika skutečného obrácení Joseph Alleine
Dokonale vítězíme! Jan Suchý
Magna charta spasení (Ef 2,8-10) Jaroslav Kernal
Zoufalý stav přirozeného člověka (Ef 2,1) Jaroslav Kernal
Dílo Boží trojice ve spasení | Radek Kolařík (Zimní konference 2016) (video) Radek Kolařík
Znovuzrozenismus Richard R. Ochs
Ukřižovaný Kristus Charles Haddon Spurgeon
Pastýř hledá ovce! Alexander Smellie
Kdo vytáhl řepu? Jaroslav Kernal
Boží svrchovanost (& lidská omezenost) (mp3) Radek Kolařík
Trojice v díle spásy Philip H. Eveson
Napsali jste nám – bludné učení o omezeném smíření… Jaroslav Kernal
Můžeme být ospravedlněni skutky? (Jk 2,20-26) Steven Cole
Jak může být člověk smířen s Bohem? www.illbehonest.com
Spásná víra – skutečnost nebo falešná naděje I. (Jk 2,14-19) Steven Cole
Kdo je v Kristu... Jaroslav Kernal
…ještě mluví, ač zemřel Jan Kalvín
Spasení vede k proměně života a učení (1 Te 1,9-10) Peter Vajda
Spasení vede k proměně života a učení - 1 Te 1,9-10 (mp3) Peter Vajda
Spsení vede k šíření evangelia - 1 Te 1,8 (mp3) Daniel Adamovský
Spasení přichází skrze evangelium - 1 Te 1,6-7 (mp3) Lance Roberts
Spasení je dílem Ducha svatého - 1 Te 1,5 (mp3) Petr Papež
Spasení začíná vyvolením - 1 Te 1,3-4 (mp3) Pavel Steiger
Spasení souvisí s církví - 1 Te 1,1-2 (mp3) Jaroslav Kernal
Vnímavé srdce, Boží slovo a lidský hněv – Jk 1,19-21 I. Steven Cole
Spasení vede ke zvěstování evangelia (1 Te 1,8) (video) Daniel Adamovský
Spasení je přijímáno v evangeliu (1 Te 1,6–7) (video) Lance Roberts
Spasení je dílem Ducha svatého (1 Te 1,5) (video) Petr Papež
Spasení začíná vyvolením (1Te 1,3–4) (video) Pavel Steiger
Co říká křesťan svou účastí na Aliančním týdnu modliteb? Hana a Mark Bladesovi
Příprava spásy (13) Alois Adlof
Římskokatolické způsoby myšlení pronikající do evangelikalismu Richard Bennett
Obrácení 9Marks.org
Pilíře reformované víry: pořádek spasení Kim Riddlebarger
Existuje Spasitel John MacArthur
Sola Gratia - Pouze z milosti Jaroslav Kernal
Sola Fide - Jedině vírou (5) (video) Jan Suchý
Nová smlouva s člověkem - Gn 8,1-22 (mp3) Jan Suchý
Co je to víra? Pavel Steiger
Nenechat se unášet proudem Steven Cole
Smutná realita nepravého obrácení Kent Philpott
Ježíšovy malé děti Pavel Steiger
Soud nebo spasení? Steven Cole
Význam letnic v dějinách spásy Robert P. Martin
Odpuštění skrze Kristovu krev Steven Cole
Mimo církev není spasení Michal Semín
Zabili jste už někoho? Jim Dibble, Dana Vondrušková
Spasenie: Boh alebo človek? Joseph M. Bianchi